Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Haukiputaan suuralueen asukasyhdistys ry

Y-tunnus 3072631-2

c/o Taru Hirvonen

Verkkomäenrinne 4

90830 Haukipudas

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taru Hirvonen, haukiputaanasukastupa@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Haukiputaan suuralueen asukasyhdistys ry:n jäsenrekisteri

 

4. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteriimme rekisteröidään yhdistyksemme varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet

 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten.

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteriimme rekisteröidään jäsenen itse luovuttamat tiedot, kuitenkin vähintään nimi, asuinpaikkakunta ja sähköpostiosoite.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

 

 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

 

9.  Tietojen suojaus

Tietojen rekisteröinti tapahtuu Yhdistysavaimen ylläpitämään rekisteriin, joka suojataan salasanalla. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

 

10. Tietojen käsittelyn kesto

Yhdistyksen jäsenrekisteri päivitetään vuosittain, jolloin jäsenmaksun maksamattomat jäsenet poistetaan rekisteristä.

 

11. Tietojen käsittelijät

Tietojen käsittelystä vastaa yhdistyksen hallituksen kohdasssa kaksi (2.) nimeämä vastuuhenkilö.

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2.) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste